Migracja bazy SQL do Azure – Migration database SQL to Azure

Migracja bazy SQL do chmury Azure jest prostym procesem, aby go dokonać bez większych problemów należy zrozumieć jak to działa. CODEPLEX udostępnia programik to migracji bazy SQL bezpośrednio z serwera bazodanowego w chmurę. Brzmi prosto prawda? Pomimo tego warto wspomnieć o pewnych wymaganiach jakie stawiane są przez Azure. Po pierwsze: omawiamy kwestie w której korzystamy z Cloud Services – gdzie baza SQL stoi na zdefiniowanej przez nas instancji – wybieramy w jakim rejonie świata znajduje się serwer oraz moc instancji. Po drugie: aby tego dokonać musimy sobie zdać sprawę, że mamy ograniczony dostęp do ustawień bazy. Cloud Services cechuje się tym, że korzystamy interfejsu Azure-owego do zarządzania bazą lub łączymy się z serwerem przez Management Studio gdzie otrzymujemy okrojone możliwości o których wspomnę w dalszej części. Głównym problem jest to że nie możemy w prosty sposób użyć funkcji przywrócenia bazy SQL z pliku .bak ponieważ nie mamy takiej opcji. Jedyna […]